Anti-theft

Prva gimnazija Varaždin

Projekt pod nazivom Anti-theft napravljen je na bazi protuprovalnih uređaja. Osmišljen je da registrira zvuk i šalje obavijest kućevlasniku da se nešto događa u kući. Cijeli sustav se pokreće pritiskom na gumb za uključivanje. Kad registrira zvuk uključuje crveno upozoravajuće svjetlo i pokreće zvučni alarm te šalje obavijest vlasniku na e-mail. Vlasnik ima mogućnost isključivanja alarma na samom uređaju pritiskom na gumb za isključivanje. Kako uređaj registrira bilo koji zvuk nešto jačeg intenziteta, on će reagirati, ne samo u slučaju provale, već i ako se neki drugi upozoravajući alarm u kući (npr. protupožarni) upali. Dobro je što vlasnik, zahvaljujući upozoravajućem e-mailu, zna za opasnost i kad nije u kući.

Izrada projekta

Crvena LED žaruljica svijetli i zujalica zuji.

Žuta LED žaruljica svijetli i čeka se potvrda da je sve u redu.

Potvrđeno je da je sve u redu i zelena LED žaruljica svijetli.

Mobilna aplikacija

Nakon paljenja crvene LED žaruljice šalje se e-mail pomoću e-mail widgeta.

Shema projekta

Prikaz spajanja komponenti na Arduino MKR1000.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT SerialUSB  
 #define BLYNK_PRINT SerialUSB

#include 
#include 
#include 

char auth[] = "c9b0c250246340ed941c87bb3048c6ca";

char ssid[] = "AndroidAP";
char pass[] = "poua6868";

int ledg = 6;                 // zelena LED žaruljica povezana na digital pin 6
int ledy = 7;                 // žuta LED žaruljica povezana na digital pin 7
int ledr = 8;                 // crvena LED žaruljica povezana na digital pin 8
int zujalica = 13;               // zujalica povezana na digital pin 13
int tipkalo1 = 10;               // tipkalo za uključivanje sustava povezano na digital pin 10
int tipkalo2 = 11;               // tipkalo za potvrdu te gašenje sustava povezano na digital pin 11
int stanjetipkala1; 
int stanjetipkala2;       
int senzorzvuka = 14;             // senzor zvuka povezan na digital pin 14


void setup() {
 
 SerialUSB.begin(9600);
 Blynk.begin (auth, ssid, pass);
 pinMode(ledg, OUTPUT);            // na početku je cijeli sustav ugašen
 pinMode(ledy, OUTPUT);
 pinMode(ledr, OUTPUT);
 
 digitalWrite(ledg, LOW);
 digitalWrite(ledy, LOW);
 digitalWrite(ledr, LOW);
 
 pinMode(tipkalo1, INPUT_PULLUP);
 pinMode(tipkalo2, INPUT_PULLUP);
 pinMode(zujalica, OUTPUT);
 pinMode(senzorzvuka, INPUT);  
}

void loop() {
 Blynk.run();
 stanjetipkala1=digitalRead(tipkalo1);    
 if(stanjetipkala1==LOW){          // uključenje sustava 
  if (digitalRead(senzorzvuka)==HIGH){   // ako senzor zvuka uhvati zvuk crvena LED žaruljica zasvijetli i uključi se zujalica
   digitalWrite(ledg, LOW);
   digitalWrite(ledr, HIGH);
   Blynk.email("simona.misak@gmail.com", "Anti-theft", "Upozorenje! Neobičan zvuk u kući!");    //pošalje se upozoravajući e-mail
   digitalWrite(zujalica, HIGH);
   delay(3000);              // sve to traje 3 sekunde
   digitalWrite(ledy, HIGH);        // nakon toga se upali žuta LED žaruljica i čeka se potvrda da li je sve u redu
   digitalWrite(ledg, LOW);
   digitalWrite(ledr, LOW);
   digitalWrite(zujalica, LOW); 
   }
 }
  stanjetipkala2=digitalRead(tipkalo2);   
  if(stanjetipkala2==LOW){          // pritiskom na ovo tipkalo potvrđujemo da je sve u redu
  digitalWrite(ledg, HIGH);         // zelena LED žaruljica zasvijetli
  digitalWrite(ledy, LOW);
  digitalWrite(ledr, LOW);
  digitalWrite(zujalica, LOW);
  delay(1000);               // zelena LED žaruljica svijetli 1 sekundu
  digitalWrite(ledg, LOW);         // slijedi gašenje cijelog sustava
  digitalWrite(ledy, LOW);
  digitalWrite(ledr, LOW);
  digitalWrite(zujalica, LOW);
   
  }
    }

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Simona Mišak i Magdalena Đud uz mentorstvo Bojana Banića iz Prve gimnazije Varaždin.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta.

Drugi projekti

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Zvučna rasvjeta

Zvučna rasvjeta

Pametna rasvjeta za stan

Pametna rasvjeta za stan

Ambijetalno svjetlo

Ambijetalno svjetlo

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Solarna energija

Solarna energija

Svjetlo u tami

Svjetlo u tami

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Policijska sirena i oznaka Starta

Policijska sirena i oznaka Starta

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Pali – gasi

Pali – gasi

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Anti-theft

Anti-theft

Connect IT Pametni hodnik

Connect IT Pametni hodnik

Protuprovalni sustav

Protuprovalni sustav

Pametni stan

Pametni stan

Pametni tanjurić za šalicu

Pametni tanjurić za šalicu

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća

Pametna kuća

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametne osvijetljene stube

Pametne osvijetljene stube

Svijetliš u noći

Svijetliš u noći

Careduino

Careduino

Rainclock

Rainclock

Pljeskalica

Pljeskalica

Zebra

Zebra

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Signalizacija

Signalizacija

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Svjetlo za ugođaj

Svjetlo za ugođaj

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Pametna ulična rasvjeta

Pametna ulična rasvjeta

Neka bude svjetlo

Neka bude svjetlo

Emotion light

Emotion light

Gasi letriku!

Gasi letriku!

Svjetlosni komunikator

Svjetlosni komunikator

iHouse

iHouse

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta kuće

Pametna rasvjeta kuće

Model kuće s pametnom rasvjetom

Model kuće s pametnom rasvjetom

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Pametna budilica

Pametna budilica

Ambijentalna rasvjeta

Ambijentalna rasvjeta

Pametna garaža

Pametna garaža

Laserski brojač ljudi

Laserski brojač ljudi

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Rasvjeta u igraonici

Rasvjeta u igraonici

Svjetionik

Svjetionik

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

Arduino smart light switch

Arduino smart light switch

Slabo pokretne osobe

Slabo pokretne osobe

RGB mixer

RGB mixer

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Zujalica i svjetlo na senzor

Zujalica i svjetlo na senzor

Žuta i zelena soba

Žuta i zelena soba

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Ako upališ, ugasi!

Ako upališ, ugasi!

Upozorenje na upaljena svjetla

Upozorenje na upaljena svjetla

GPS rasvjeta

GPS rasvjeta

RGB svjetlo

RGB svjetlo

Pametan parking

Pametan parking

Priprema, pozor, sad

Priprema, pozor, sad

Disco light

Disco light

Aurora Borealis

Aurora Borealis

Pametni hladnjak

Pametni hladnjak

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta u kući

Pametna rasvjeta u kući

Noćna rasvjeta

Noćna rasvjeta

Noćni prozor

Noćni prozor

Otvori me, zatvori me

Otvori me, zatvori me

House and garden lights

House and garden lights

IOT_Rasvjeta_4

IOT_Rasvjeta_4

Smart rasvjeta

Smart rasvjeta

IOT-Stubišni automat

IOT-Stubišni automat

Lego Arduino pametna rasvjeta

Lego Arduino pametna rasvjeta

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_1

IOT_Rasvjeta_1

Svjetlo za bicikl

Svjetlo za bicikl