Akcelerometar - igra 'Kolačić'

igra na pladnju

Kolačić

18.12.2017.

U ovoj igri cilj je nositi micro:bit držeći ga što ravnije, kako sprite koji predstavlja kolačić ne bi ispao s pladnja-micro:bita. Koristimo ugrađeni akcelerometar kako bismo detektirali naginjanja micro:bita po x i y osi.

Tekstualne i slikovne upute

Radimo u Makecode editoru. (link: https://makecode.microbit.org).

Cijeli program nalazi se unutar bloka on shake.

Na početku ispišemo string 3-2-1-Go! kako bismo igraču dali vremena da se skoncentrira.

Kreiramo varijablu kolacic i pridjelimo joj točkicu na sredini ekrana naredbom create sprite at x:2 y:2.

Kreiramo varijablu KolacicNaTacni kojom provjeravamo je li kolačić još uvijek na tacni i postavimo je na true.

Kreiramo varijablu Tolerancija kojom određujemo težinu igre, što je tolerancija manja, to kolačić klizi s tacne pri manjem nagibu.

Cijeli ostatak igre nalazi se u petlji while KolacicNaTacni, tj igra se odvija sve dok kolačić ne padne s tacne.

Sada ćemo redom provjeravati da li je micro:bit nagnut u nekom smjeru i pomicati kolačić u tom smjeru sve dok ne ispadne. Prvo ide provjera u pozitivnom smjeru po x osi.

Ako je tacna nagnuta u desno i kolačić je već na desnom rubu, kolačić pada s tacne.

Ako je tacna nagnuta u desno, a kolačić još nije na desnom rubu, pomaknemo ga jedno mjesto u desno.

Dodamo pauzu od 200 ms, jer inače igrač neće imati vremena odreagirati. Povećanjem pauze možemo olakšati igru.

Kopiramo if then blok i u njemu sad radimo provjeru nagnutosti micro:bita u lijevo. Kolačić opet pada ako je na rubu, inače se pomiče jedno mjesto u lijevo.

Još jednom kopiramo if then blok i sad provjerimo nagnutost u pozitivnom smjeru y osi.

Zadnje kopiranje istog bloka, sad provjerimo je li kolačić pao unazad na igrača.

Iza while do petlje postavimo naredbu game over i program je gotov.

Po želji postavite stazu kojom će igrači nositi kolačić, pobjednik je onaj tko ga prvi donese do cilja. Za domaću zadaću, u igru dodajte bodovanje.

Link za preuzimanje

Program za igru Kolačić preuzmite ovdje.

Drugi micro:bit projekti