RGB diode 1

RGB diode 1

Robotika mBot RGB diode 1 RGB diode 2 Tipkalo Kretanje robota Senzori za praćenje linije Ultrazvučni senzor Ultrazvučni senzor 2 IR komunikacija mBot osnove – RGB diode   U ovom videu upoznajemo osnovne naredbe i način programiranja RGB dioda na mBotu.  ...
RGB diode 2

RGB diode 2

Robotika mBot RGB diode 1 RGB diode 2 Tipkalo Kretanje robota Senzori za praćenje linije Ultrazvučni senzor Ultrazvučni senzor 2 IR komunikacija mBot osnove – RGB diode 2   U ovom videu nastavljamo učiti o načinu programiranja RGB dioda na mBotu.   Datoteke sa...
Tipkalo

Tipkalo

Robotika mBot RGB diode 1 RGB diode 2 Tipkalo Kretanje robota Senzori za praćenje linije Ultrazvučni senzor Ultrazvučni senzor 2 IR komunikacija Tipkalo   U ovome ćemo videu naučiti na koji način možemo programirati robota da očitava stanje tipkala na njegovoj...
Kretanje robota

Kretanje robota

Robotika mBot RGB diode 1 RGB diode 2 Tipkalo Kretanje robota Senzori za praćenje linije Ultrazvučni senzor Ultrazvučni senzor 2 IR komunikacija mBot osnove – Kretanje robota   U ovome ćemo videu naučiti na koji način možemo programirati robota da se kreće prema...
Senzori za praćenje linije

Senzori za praćenje linije

Robotika mBot RGB diode 1 RGB diode 2 Tipkalo Kretanje robota Senzori za praćenje linije Ultrazvučni senzor Ultrazvučni senzor 2 IR komunikacija mBot osnove – Senzori za praćenje linije   U ovom videu govorimo o korištenju infracrvenih reflektivnih senzora za...