Moj novi micro:bit projekt

Termometar

Je li vani hladno?

23.1.2017.

 

Ovoga puta naučiti ćemo kako napraviti termometar s micro:bitom. Usput ćeo naučiti i što je to forever petlja 🙂

 

Tekstualne i slikovne upute

Nastavimo raditi u Makecode editoru. (link: https://makecode.microbit.org/).

Kako bi prikazali temperaturu na LED ekranu iskoristiti ćemo naredbu SHOW NUMBER iz BASIC kategorije i odvući ćemo ju u forever dio programa.

 

Forever petlja izvršava se, kako joj samo ime kaže, zauvijek. Sve naredbe koje stavimo unutar njem izvršavati će se slijedno, jedna nakon druge, a kada završi izvršavanje posljednje naredbe ponovno kreće prva.

Kako bi dobili izmjerenu temperaturu u stupnjevima Celzijusovim iskoristiti ćemo TEMPERATURE naredbu iz INPUT kategorije naredbi i ubaciti ćemo ju kao argument naredbe show number (vidi sljedeću sliku).

Odmah po ubacivanju ove naredbe u program na simulatoru se pojavljuje prikaz ‘izmjerene’ temperature. Naravno, ovo nije stvarna temperatura već na simulatoru možete mijenjati temperaturu podešavanjem na ovom malom termometru sa strane.

Kako vidite temperatura se konstantno prikazuje (animira) na ekranu pa je teško razaznati koji se broj stvarno prikazuje. Zbog toga ćemo nakon prikaza temperature pobrisati zaslon i usporiti malo program.

Iz BASIC kategorije dodajte naredbu CLEAR SCREEN i postavite ju u forever dio programa, odmah nakon show number naredbe.

Clear screen naredba će isključiti sve LED diode micro:bitovog ekrana i time zapravo pobrisati sve što je bilo prikazano na ekranu.

Kako se program izvršava vrlo brzo, nakon brisanja ekrana ponovno se gotovo odmah ispisuje izmjerena temperatura. Zbog toga ćemo u program dodati narebu PAUSE koju možete pronaći u Basics kategoriji.

Naredbu PAUSE ubacite u program odmah nakon naredbe clear screen. Nareba pause zaustavlja izvršavanje programa na određeno vrijeme. Duljinu trajanja pauze upisujemo u argument naredbe (desni sivi blokić) i to u milisekundama.

Milisekunda je tisućiti dio sekunde, pa ako želimo da program napravi pauzu od jedne sekunde moramo upisati 1000, za dvije sekunde 2000 itd.

Drugi micro:bit projekti