Upoznavanje s microbitom

Upute za siguran rad

Koristite micro:bit sigurno!

2.2.2017.

 

Kako biste na siguran način koristili svoj micro:bit pročitajte upute o sigurnosti pri rukovanju, odabiru baterija i početne upute za rad.

Klik na sliku lijevo otvara PDF s uputama.

Drugi micro:bit projekti