Je li svijetlo ili tama?

Mjerimo količinu svijetlosti

Svijetlost ili tama?

12.2.2017.

 

Izrađujemo mjerač svjetlosti s micro:bitom i učimo napraviti bar-graph.

Svjeteleće diode na micro:bitu možemo iskoristiti kao svjetlosni senzor. Izmjeriti ćemo količinu svjetlosti i prikazati ju na ekranu koristeći bar-graph.

Tekstualne i slikovne upute

Nastavimo raditi u Makecode editoru. (link: https://makecode.microbit.org/).

Iz LED kategorije naredbi odaberite plot bar graph naredbu. Ova naredba omogućava nam da grafički prikažemo neku veličinu na ekranu micro:bita.

 

Kako bi izmjerili količinu svjetlosti iskoristiti ćemo light level naredbu iz INPUT kategorije naredbi.

Light level naredbu postavite u ‘of’ argument plot bar graph naredbe. Ovdje postavljamo veličinu koju želimo prikazati na ekranu.

U ‘up to’ argument moramo postaviti maksimalnu moguću vrijednost za prikaz. Obzirom da se količina izmjerene svjetlosti na micro:bitu dobiva u rasponu od 0 do 255, ovdje ćemo upisati 255.

Prebacite program na micro:bit i rukom zaklonite svjetlost koja upada na micro:bit ili ga obasjajte svjetlom i pogledajte promjene.

Drugi micro:bit projekti