Robotika

mBot

mBot – praćenje bijele linije na crnoj podlozi s desne strane

Ovim programom prikazano je kako isprogramirati robota da se kreće prateći svijetlu liniju s desne strane (kada je vrijednost senzora za praćenje linije 2 – lijevi senzor je na svijetloj površini, a desni na tamnoj).

Robot započinje s kretanjem pritiskom na tipku C na daljinskom upravljaču (wait until ir remote  C pressed). Robot vozi ravno kada je lijevi senzor na svijetloj površini, a desni na tamnoj (vrijednost 2). Ako senzor za praćenje linije ima vrijednost 0, to znači da je s oba senzora na tamnoj podlozi te će skretati lijevo dok ponovno ne dođe lijevim senzorom do svijetle linije i poprimi vrijednost 2. Kada s lijevim senzorom robot izađe na tamnu podlogu, a s desnim ostaje na svijetloj (vrijednost 1), robot skreće desno. Ako su oba senzora na svijetloj podlozi (vrijednost 3), robot skreće desno.