Robotika

mBot

mBot – praćenje bijele linije na crnoj podlozi iznutra

Osim što mBot može pratiti tamnu liniju, može pratiti i svijetlu. Tri su načina kako se može isprogramirati robota da prati liniju – u sredini linije (iznutra), s lijeve strane linije i s desne strane linije. Izdvojeni programski predstavlja kretanje robota po svijetloj liniji po sredini linije kada su oba senzora za praćenje linije na samoj liniji (situacija kada senzor za praćenje linije ima vrijednost 3).

Robot započinje s kretanjem pritiskom na tipku C na daljinskom upravljaču (wait until ir remote  C pressed). Ako senzor za praćenje linije ima vrijednost 0, to znači da je s oba senzora izašao sa svijetle linije te se u ovom primjeru robot zaustavlja (run forward at speed 0). Kada s lijevim senzorom robot izađe na tamnu podlogu, a s desnim ostaje na svijetloj (vrijednost 1), robot skreće desno. U situaciji kad je s desnim senzorom na tamnoj podlozi, a s lijevim na liniji, skreće lijevo (vrijednost 2). Ako su oba senzora na svijetloj podlozi (vrijednost 3), robot vozi ravno (run forward at speed 100).