Kockica

BBC micro:bit edukacija

Čovječe ne ljuti se!

22.1.2017.

 

U ovom projektu izraditi ćemo elektorničku kockicu sa micro:bitom, naučiti kako možemo koristiti prikazivati brojeve na ekranu i kako generirati slučajne brojeve.

 

 

Tekstualne i slikovne upute

Nastavimo raditi u Makecode editoru. (link: https://makecode.microbit.org/).

Kako bi naša kockica bila što sličnija pravoj napraviti ćemo da nam pokaže slučajan broj kada protresemo micro:bit. Iz izbornika input odaberemo ON SHAKE naredbu i odvučemo je u dio za pisanje programa.

Sve naredbe koje stavimo unutar ON SHAKE naredbe pokrenuti će se onda kada protresemo micro:bit.

Kako bi na LED displayu prikazali broj iskoristiti ćemo SHOW NUMBER naredbu iz BASICS kategorije naredbi i odvući ćemo ju u ON SHAKE dio programa.

SHOW NUMBER naredba prikazuje na LED edkranu micro:bita broj koji se upiše sa desne strane naredbe (u sivi blokić). Promjenjivi dio naredbe koji upisujemo zove se argument naredbe. Ovdje možemo upisati neki broj ili pomoću druge naredbe izračunati neki broj i prikazati ga.

Kako bi naša kockica prikazivala slučajne brojeve odabrati ćemo naredbu PICK RANDOM naredbu iz MATH kategorije naredbi i odvući ćemo ju na prazan prostor za pisanje programa.

PICK RANDOM naredba omogućava nam da micro:bit generira jedan slučajan broj između 0 i broja kojeg upišemo u desni blokić (argument naredbe).

Kako na kockici postoje brojevi od 1 do 6 onda ćemo program napraviti tako da PICK NUMBER naredba daje brojeve od 0 do 5 i potom na dobiveni broj pribrojiti 1 kako bi dobili brojeve od 1 do 6.

Za dodavanje broja 1 na generirani slučajni broj izskoristiti ćemo naredbu za zbrajanje dvaju brojeva iz MATH kategorije. Narebu odvucite u prazan prostor u programu.

U lijevi blikić naredbe za zbrajanje odvući ćemo naredbu PICK NUMBER, a u desni blokić upisati ćemo broj jedan. Konačni izgled naredbe prikazan je na sljedećoj slici.

Na ovaj ćemo način na slučajni broj od 0 do 5 pribrojiti 1 i dobiti slučajni broj između 1 i 6.

Dobiveni blok naredbi odvučemo u postavimo unutar SHOW NUMBER naredbe, kako bi se na ekranu prikazao slučajni broj.

Klikom na SHAKE ikonicu na simulatoru ‘protresemo’ naš virtualni micro:bit i dobivamo slučajni broj.

Sretno u društvenim igrama s vašom novom cool kockicom 🙂

Drugi micro:bit projekti