Matematika i micro:bit - 5. razred

Uputa za učitelje

Djeljivost s 10, 5 i 2

Izradite program kojim korisnik izabire broj te provjera je li izabrani broj djeljiv s brojem 10, 5 ili 2.

Program treba raditi tako da se pritiskom na tipku A vrijednost varijable broj povećava za 1, a pritiskom na tipku B smanji vrijednost varijable za 1. Pritiskom na kombinaciju tipki A+B provjerava se djeljivost i crta se prikladna sličica. Broj se još može i povećati pritiskom na pin P0 za 10 puta. Ako potresemo micro:bit program se ponovo pokreće.

Korištenje s učenicima

Predmet Matematika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1.
Nastavna cjelina Djeljivost prirodnih brojeva
 Tema Djeljivost s 10, 5 i 2
Ključne riječi Djeljivost, pravila djeljivosti
Ideja i izrada materijala Tomislav Milanović

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Na jednostavan i zabavan način uče pravila djeljivosti.
  • Program se može koristiti samostalno ili u paru, na način da jedan učenik izabere broj, a drugi učenik pogađa da li je broj djeljiv nekim od brojeva ili nije.

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi u sklopu nastavnoga sata.
  • Kod kuće, samostalno ili sa školskim kolegama.
  • Na dopunskoj nastavi

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradit ćemo program kojim korisnik izabire broj te provjera da li je izabrani broj djeljiv s brojem 10, 5 ili 2.

Program treba raditi tako da:

  1. Pritiskom na tipku A, vrijednost varijable broj povećava se za 1.
  2. Pritiskom na tipku B, vrijednost varijable broj smanjuje se za 1.
  3. Pritiskom na kombinaciju tipki A+B, vrši se provjera djeljivosti i crta prikladna sličica.
  4. Dodatna mogućnost da povećamo broj je pritiskom na pin P0, broj se povećava 10 puta.
  5. Ako se protrese micro:bit, program se ponovno pokreće.Program se izrađuje u Micro:bit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Na početku (on start) postavljamo varijablu broj na početnu vrijednost 1 i taj broj prikazujemo. To radimo na sljedeći način.

Korak 2

Sljedeći korak je stvaranje varijable  broj koja će predstavljati veličinu kuta.

To radimo tako da iz skupine naredbi Variables odaberemo naredbu Make a variable.

Korak 3

Pritiskom na tipku A varijabla broj se povećava za 1 i prikazuje. To radimo naredbom change item by 1 koju nalazimo u skupini naredbi Variables.

Slično radimo ako želimo smanjiti naš broj za 1.

Pritiskom na tipku B, broj se smanjuje za 1. Budući da želimo raditi samo s prirodnim brojevima postavit ćemo ograničenje da se broj smanjuje ako je veći od 1. To ćemo napraviti koristeći if – then petlju koju nalazimo unutar grupi naredbi Logic.

Ako želimo raditi s većim brojevima, dodajemo mogućnost da se broj poveća 10 puta pritiskom na pin P0.

Korak 4

Sada trebamo definirati što će se događati pritiskom na kombinaciju tipki A + B. Želimo da se pritiskom na navedenu kombinaciju provjeri i ispiše da li je naš broj djeljiv s drugim brojem. Prisjetimo se, broj je djeljiv brojem 5 samo ako mu je posljednja znamenka 0 ili 5. To možemo sagledati i s druge strane. Broj će biti djeljiv brojem 5 ako je ostatak pri dijeljenju toga broja brojem 5 jedan od brojeva 0 ili 5. Slično vrijedi za dijeljenje s brojem 2 i brojem 10. U tu svrhu koristit ćemo naredbu iz grupe Math – remainder. Ova naredba predstavlja ostatak pri dijeljenju s nekim brojem.

Imamo sljedeću situaciju:

Korak 5

Za kraj, napravit ćemo mogućnost ponovnog pokretanja programa ako se micro:bit protrese.

To radimo tako da iz grupe naredbi Input odaberemo naredbu ulaz na tresti, a iz bloka Advanced odaberemo grupu naredbi Control i naredbu reset.

NAPOMENA: Naredba reset još uvijek nije omogućena unutar simulatora, no na samom micro:bitu radi bez problema.

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.