Institut za razvoj i inovativnost mladih

O nama

Croatian Makers je projekt udruge

Institut za Razvoj i Inovativnost Mladih – IRIM

IRIM je privatno financiran i misija mu je sadržana u imenu, a polazi od uvida da je mentalni procjep između razvijenog svijeta i Hrvatske sve dublji, ali ga je u doba otvorenih i dostupnih tehnologija i medija svakome sve lakše preskočiti – sve je uži.

Kao glavnu platformu za razvoj mladih IRIM vidi robotiku i automatiku, koji su postali vrlo dostupni – tehnološke i financijske ulazne barijere su se izrazito smanjile, a taktilnost, izazovnost i brzina rezultata ih čine izuzetno atraktivnima kao didaktički alat.

IRIM donira i razvija robotiku i automatiku u osnovnoškolskim uzrastima, ali i u starijima koji su bliži svijetu rada i poduzetništva.

Početkom 2016. fokus smo privremeno u potpunosti prebacili na osnovnoškolski uzrast, pokretanjem Croatian Makers lige, u kojoj će sudjelovati preko 200 škola i drugih ustanova!

Osnivači udruge su Nenad i Rujana Bakić.

Izradi web stranica je pokrenuta s idejom povezivanja zajednice.

Izradi web stranica

Na Izradi stranici možete pronaći edukativne materijale naših edukatora za robotiku, Internet of Things i Logo. Planiramo u budućnosti omogućiti i drugima (zajednici) mogućnost prezentiranja svojih projekata i “izazova” za izraditi.

Materijali iz robotike su napravljeni na edukativnim robotima mBot koje IRIM donira školama uključenim u Croatian Makers projekt. Ovi roboti su se pokazali kao izrazito jednostavna, funkcionalna i kvalitetna platforma za učenje i rad.

Za Internet of Things koristimo Little Bit Smart Home Kit. Ovo je vodeća platforma za Internet of Things edukaciju. Možete ju zamisliti kao elektroničke kockice koje se magnetski spajaju i omogućavaju da u nekoliko minuta napravite “pametni” elektronički projekt spojen s internetom.

Za Logo dio koristimo ProBot, edukacijski robot za učenje programiranja u Logu. Namijenjen je mlađem uzrastu djece kao uvod u programiranje općenito i za učenje logičkog razmišljanja. Ovaj se robot programira da bi crtao različite zanimljive oblike.